piątek, 2 czerwca 2017


Konrad-Adenauer-Stiftung
Do 15 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium Konrad-Adenauer-Stiftung. W ramach konkursu stypendium mogą otrzymać osoby pracujące nad swoim doktoratem w dowolnej dziedzinie nauki z całego świata. 

W ramach konkursu przyznawane są stypendia w wysokości 1 350 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość otrzymania comiesięcznego wsparcia w wysokości 100 euro miesięcznie oraz pokrycia kosztów podróży oraz wsparcia na posiadane dziecko.

Konkurs adresowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania:
  • Posiadają ponadprzeciętne wyniki egzaminów w szkole i uniwersytecie
  • Posiadają uprawnienia do kontynuowania studiów doktoranckich, zdobyte nie wcześniej niż pięć lat wcześniej
  • Identyfikują się z wartościami, treścią polityczną i motywami uznawanymi przez Konrad-Adenauer-Stiftung (blisko związane z niemiecką partią CDU)
  • Zaangażowane w pracę wolontariacką
  • Pragną nawiązania wymiany z innymi grupami językowymi i kulturowymi.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom