piątek, 2 czerwca 2017


Logo konkursu "Teraz Polska Promocja"
Do 23 października 2017 r. trwa nabór prac w ramach XI edycji konkursu prac magisterskich Teraz Polska Promocja. Organizatorzy konkursu dla autorów najlepszych prac przygotowali nagrody finansowe, nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne. Pula nagród finansowych wynosi 15 000 zł.

Zgłoszenie do konkursu mogą przesyłać autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na polskich lub zagranicznych uczelnia, o ile zostały obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. i dotyczą następującej tematyki:
 • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość.
 • Promocja Polski i polskich osiągnięć. 
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym zgłaszanych prac można znaleźć w regulaminie konkursu Teraz Polska Promocja.

Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody finansowe:
 • I miejsce - 7 000 zł;
 • II miejsce - 5 000 zł;
 • III miejsce - 3 000 zł.
Przyznane zostaną także nagrody dodatkowe, które stanowić będą staże i praktyki ufundowane przez organizatorów, patronów i partnerów oraz zgłoszenie fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w e-booku pt „Teraz Polska Promocja tom IX”.

Przyznane zostaną także nagrody specjalne w formie nagród finansowych:
 • Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji sportu i turystyki;
 • Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej;
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej branży i produktów rolno-spożywczych oraz promocji obszarów wiejskich w agroturystyce;
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej i dziedzictwa narodowego;
 • Nagroda Instytutu Adama Mickiewicza dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej zagranicą.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom