środa, 5 lipca 2017


Logo konkursu Powiększenie
Do 15 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach siódmej edycji konkursu krytycznofilmowego pn. "Powiększenie". Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie zdolnych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą profesjonalnie pisać o kinie. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób, które nie ukończyły 30. roku życia. 

Zgodnie z informacjami organizatorów każdy z uczestników powinien przesłać zestaw konkursowy, składający się z dwóch tekstów – recenzji filmu albo serialu oraz artykułu. Powinny one być połączone kontekstowo, tzn. artykuł powinien podejmować problematykę, rozszerzać bądź nawiązywać do recenzowanego filmu albo serialu.

Recenzja powinna liczyć nie więcej niż 4 tysiące znaków (ze spacjami), zaś artykuł – nie więcej niż 16 tysięcy znaków (ze spacjami). Zestaw konkursowy musi składać się z tekstów dotąd niepublikowanych.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 3 000 zł;
  • dwa wyróżnienia - po 1 000 zł każde;
  • nagroda dodatkowa - 1 000 zł
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom