piątek, 14 lipca 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia DAAD na pobyty studyjne na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, urbanistyka, konserwacja zabytków i pokrewnych.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą się ubiegać absolwenci studiów I i/lub II stopnia, a także 5-letnich studiów magisterskich. Stypendia będą przyznawane na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Laureaci konkursu otrzymają stypendium w wysokości 750 euro miesięcznie plus ryczałt na podróż i dodatkowe świadczenia.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom