czwartek, 13 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/edukacja-globalna-2017-nabor-wnioskow.html
Do 2 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach realizacji zamówienia publicznego Edukacja globalna 2017, którego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.".

Zgodnie z regulaminem konkursu prowadzony jest nabór wniosków na realizację następujących zadań:
  • Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji.
Maksymalna łączna kwota środków finansowych na finansowanie zadań konkursowych w 2017 r. wynosi  350 000 zł. Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 40 000 zł. Do konkursu można zgłaszać także projekty modułowe, czyli projekty składające się z dwóch lub trzech modułów realizowanych odpowiednio w latach 2017 i 2018 lub w latach 2017, 2018 i 2019. 

Realizacja zgłaszanych projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom