piątek, 14 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/ekologiczny-magister-i-doktor-konkurs.html
Do 20 października 2017 r. można przesyłać prace w ramach IV edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły pracę magisterską lub doktorską na uczelniach, które mają siedzibę w województwie łódzkim. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie wynosi 140 000 zł.

Do konkursu Ekologiczny magister mogą przystąpić osoby, które w roku akademickim 2016/2017 obroniły pracę magisterską na uczelni, która ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:
 • Nauki ekonomiczno-społeczne;
 • Nauki przyrodnicze;
 • Nauki techniczne;
 • Nauki prawnicze.
Prace zgłaszane do konkursu Ekologiczny magister muszą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: 
 • ograniczenie niskiej emisji,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
 • finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 • w kategorii Ekologiczny magister - 20 nagród po 5 000 zł,
 • w kategorii Ekologiczny doktor - 4 nagrody po 10 000 zł.
Do konkursu Ekologiczny doktor mogą przystąpić osoby, które w roku akademickim 2016/2017 obroniły pracę doktorską na uczelni, która ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zgłoszenia mogą przesyłać tylko autorzy prac doktorskich, które dotyczyły zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Ekologiczny magister i doktorPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom