środa, 12 lipca 2017


Inkubator Innowacji - logo
Od 20 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:
  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.
Jak informują organizatorzy:
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych - plakatPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom