piątek, 7 lipca 2017


Główny Urząd Statystyczny - logo
Do 16 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikami konkursu mogą być:
  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.
Do konkursu można zgłaszać tylko prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Kategoria prac magisterskich:
  • I miejsce – nagroda 5 000 zł,
  • II miejsce – nagroda 3 000 zł,
  • III miejsce – nagroda 2 000 zł.
Kategoria prac doktorskich:
  • I miejsce – nagroda 10 000 zł,
  • II miejsce – nagroda 7 000 zł,
  • III miejsce – nagroda 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom