piątek, 7 lipca 2017


Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac konkursowych wynosi 45 000 zł. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, innowacje, rozwój regionalny. 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione między 1 stycznia 2017 r. a 30 września 2017 r. Autorami prac muszą być studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego lub studenci innych szkół wyższych, o ile są zameldowani na terenie województwa małopolskiego.

Prace zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć poniższych zagadnień:
1. przedsiębiorczość, w tym m.in.:
 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR S.A.
2. innowacje, w tym m.in.:
 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.
3. rozwój regionalny, w tym m.in.:
 • Małopolska – regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego
W każdym z wymienionych powyżej trzech działów tematycznych, przewidziano następujące nagrody:
 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
 • 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom