środa, 12 lipca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki zdecydowało się przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie projektów, które zostały złożone w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Budżety wspomnianych konkursów wzrosły o 160 mln zł. Łącznie na finansowanie konkursów, w których nabór wniosków trwał od 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r., NCN przeznaczy 440 mln zł.

Zdecydowany wzrost nastąpił w budżecie konkursu Opus 13. Pierwotna kwota 250 mln zł została zwiększona do 400 mln zł. Środki zostaną rozdzielone pomiędzy projekty z poszczególnych paneli naukowych w następujący sposób:
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce - 67 mln zł
  • nauki ścisłe i techniczne - 160 mln zł;
  • nauki o życiu - 173 mln zł.
Budżet konkursu Preludium 13 został zaś zwiększony z 30 mln zł do 40 mln zł. Rada Narodowego Centrum Nauki zdecydowała, że kwota ta zostanie rozdzielona projekty z poszczególnych paneli naukowych w następujący sposób:
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce - 10,5 mln zł
  • nauki ścisłe i techniczne - 13,7 mln zł;
  • nauki o życiu - 15,8 mln zł.
Nabór wniosków w ramach kolejnych edycji konkursów Opus i Preludium prowadzony będzie od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom