czwartek, 13 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/prawa-czowieka-konkurs-literacki-dla.html
Do 23 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego dla studentów. Do konkursu przyjmowane są prace stanowiące analizę filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

Prace mogą składać osoby, które w roku akademickim 2016/2017 są studentami (studia I, II,  III stopnia, jednolite magisterskie).

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2 000 zł;
  • II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1 000 zł;
  • III miejsce: gratyfikacja pieniężna w wysokości 1 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom