piątek, 28 lipca 2017


Logo Narodowego Centrum Kultury
Od 4 października 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu  na staże w instytucjach kultury. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy uczęszczają na studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą. Zgłoszenia mogą przesyłać również absolwenci do 30. roku życia.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
do głównych celów programu należą umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury, przygotowanie nowej, kompetentnej kadry  dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu staż może trwać do 4 miesięcy. Wymiar odbywanego stażu nie może być mniejszy niż 160 h i nie większy niż 320 h. Wybrani uczestnicy projektu - osoby, które przejdą procedurę konkursową - uzyskają możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących zarządzania kulturą.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom