wtorek, 4 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/stypendia-i-nagrody-marszaka.html
Do 31 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia i nagrody marszałka województwa podlaskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Nagrody marszałka przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom