poniedziałek, 31 lipca 2017


Herb miasta Gdańsk
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech konkursów na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest prezydent miasta Gdańsk. O stypendia mogą się starać mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz.

Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:
  • roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańsk - Stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9;
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne - stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą;
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia - stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów.
Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych konkursów można znaleźć na stronie internetowej gdansk.plPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom