czwartek, 20 lipca 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór nominacji w ramach drugiej edycji konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcom z Polski, jak i z zagranicy. 

Przy wyborze laureata stypendium, pod uwagę będzie brany dorobek naukowy zgłoszonej osoby oraz jej plany naukowe na najbliższe 12 miesięcy.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom