wtorek, 18 lipca 2017


Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - logo

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych - do 35. roku życia - studentów, członków federacji nurkowych, wyróżniających się szerokimi horyzontami intelektualnymi, godną naśladowania postawą, uczciwością i pasją oraz osiągnięciami w uprawianej dziedzinie.

Zgodnie z informacjami organizatorów obszar działalności kandydata do stypendium powinien obejmować przynajmniej jedną z niżej wymienionych dziedzin:
  • nauki fizyczne
  • nauki chemiczne,
  • nauki o ziemi i środowisku,
  • nauki biologiczne,
  • nauki przyrodnicze,
  • nauki inżynieryjne i techniczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki o zdrowiu,
  • nauki humanistyczne: archeologia podwodna,
  • nauki społeczne: pedagogika ogólna, w tym szkolenia, pedagogika i dydaktyka.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom