czwartek, 10 sierpnia 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na szkolenia dotyczące ochrony informacji poufnych i know-how oraz technik i narzędzi pozyskiwania informacji z otwartych źródeł. Dla Czytelników granty-na-badania.com czeka 10% zniżki.


Ochrona informacji poufnych i know - how w praktyce - zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia dyrektywy UE nr 2016/943

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń.
Ze względu na powyższe okoliczności, niezwykle istotnym wydarzeniem było uchwalenie w ubiegłym roku dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa). Dyrektywa ta zapowiada wprowadzenie daleko idących zmian do polskich przepisów. Dotyczą one już samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, a więc tego, co może być chronione jako know – how. Dyrektywa rodzi również szereg dalszych pytań dotyczących zakresu i środków ochrony informacji poufnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:
 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
 • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic?
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami, z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów?
 • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?
Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/knowhow/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/knowhow/formularz_pr10.php
 • 870 zł + 23% VAT RABAT 10%  783 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych do 25 sierpnia 2017 r.
 • 970 zł + 23% VAT RABAT 10% 873 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych od 26 sierpnia 2017 r.
 Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl, tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plWywiad jawnoźródłowy (OSINT) - techniki i narzedzia pozyskiwania informacji z otwartych źródeł

Pierwszy w Polsce otwarty trening OSINT, prezentujący najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko. Ponad 100 zaawansowanych technik pozyskiwania informacji w intensywnym, dwudniowym treningu, wzbogaconym elementami informatyki śledczej oraz wywiadu gospodarczego.

Prowadzący warsztaty: Marcin Meller

Umiejętności uzyskane na treningu:
- poszerzenie kompetencji z zakresu pozyskiwania informacji
- zaawansowana analiza informacji
- podstawy wywiadu gospodarczego

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Zajęcia będą prowadzone przy użyciu komputerów. Uczestnik może przyjechać ze swoim komputerem lub skorzystać z komputera przygotowanego przez Organizatora. Komputer musi posiadać:
 • Systemem operacyjny Windows
 • Przeglądarkę internetowa Chrome
 • Przeglądarkę internetowa Firefox
 • Oprogramowanie JAVA
Inne:
Konto Google - Gmail

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/osint1/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/osint1/formularz_pr10.php
 • 1950 zł + 23% VAT RABAT 10%  1755 zł + VAT dla uczestników korzystających z własnego laptopa
 • 2100 zł + 23% VAT RABAT 10% 1890 zł + VAT dla uczestników korzystających z komputera organizatora
 Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl, tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl
 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom