piątek, 4 sierpnia 2017


Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Do 7 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach dodatkowego letniego naboru do III edycji warsztatów Foundations in English Academic Writing & Speaking. Bezpłatne warsztaty adresowane są do  doktorantów oraz badaczy, reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Ich głównym celem jest nabycie praktycznych umiejętności przydatnych wszystkim, którzy swoje pomysły naukowe i wyniki badań chcą przedstawiać po angielsku, w mowie i w piśmie.

Jak informują organizatorzy na warsztatach:
  • przećwiczymy atrakcyjne prezentowanie badań, 
  • klarowne i interesujące formułowanie tez, 
  • skuteczne argumentowanie i reakcję na krytykę,
  • przygotujemy się do przyszłych wystąpień przed większymi grupami słuchaczy,
  • zastanowimy się również, jak uporządkować swój wywód wedle reguł rządzących dyskursem akademickim w świecie anglosaskim
Termin spotkania: 11 sierpnia 2017 r.

Ważne: Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w całości w języku angielskim.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Foundations in English Academic Writing & Speaking.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom