piątek, 11 sierpnia 2017


Prof. Łukasz Szumowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - fot. newseria.pl
Będą dwie kolejne edycje programu TopMinds. Celem Programu jest odkrywanie i kształtowanie młodych talentów oraz pomoc w ich rozwoju zawodowym i osobistym poprzez mentoring indywidualny, networking i spotkania grupowe w formie szkoleniowo-warsztatowej. W dłuższym terminie programu ma za zadanie zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni, a także rozwój nauki i polskiej gospodarki. Najbliższą edycję programu zaplanowano na styczeń 2018 roku.

TopMinds jest programem szkoleniowo-mentoringowym skierowanym do osób, które chcą się rozwijać w sferze naukowej, biznesowej lub administracyjnej, a jego zadaniem jest pomoc w wyborze właściwej ścieżki zawodowej w niepewnej, zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Długofalowym celem programu ma być obniżenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych, zatrzymywanie ich w Polsce, a także rozwój nauki i gospodarki. Najbliższą edycję programu zaplanowano na styczeń 2018 r.
Zaplanowaliśmy dwie kolejne edycje programu TopMinds w 2018 i 2019 r. Najbliższa edycja ruszy w styczniu 2018 r. Obydwie edycje będą w pełni finansowane w ramach otrzymanych przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators środków z konkursu MNiSW "Dialog" oraz ze środków Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 
– informuje agencję informacyjną Newseria Innowacje Aleksandra Pawłowska z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.


Organizatorami Programu TopMinds jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators, którego członkami są absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program Top 500 zakończył się w 2015 roku. TopMinds jest osobną inicjatywą absolwentów Programu Top 500 Innovators i absolwentów Programu Fulbrighta.
TopMinds to próba skonsumowania efektów programu Top 500. Na drodze konkursu wysyłaliśmy najlepszych polskich studentów i badaczy do topowych uniwersytetów – Oxford, Cambridge czy Berkeley. Jednocześnie funkcjonuje w Polsce Komisja Fulbrighta, w ramach której również wysyłamy uczonych, badaczy i studentów za granicę, a ci z zagranicy także przyjeżdżają do Polski. Pomysł był taki, aby połączyć te dwie inicjatywy właśnie w celu stworzenia Programu TopMinds 
– mówi prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Fulbrighta działa w Polsce nieprzerwanie od roku 1959. Zarządza nim Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA i w Polsce wybitnym polskim oraz amerykańskim absolwentom uczelni wyższych, doktorantom i pracownikom naukowym. Od początku powstania programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Poza Komisją Fulbrighta i Stowarzyszeniem Top 500 Innovators pełną pomoc w organizacji TopMinds deklaruje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które piastuje patronat honorowy nad inicjatywą. 
Patronujemy programowi i ministerstwo jest zaangażowane w Komisję Fulbrighta. Top 500 też było związane z ministerstwem, w związku z tym wspieramy tę inicjatywę, ale tak naprawdę cała praca jest po stronie absolwentów Fulbrighta i Top 500, którzy robią to pro bono, mentorują i prowadzą młodych ludzi 
– wyjaśnia Łukasz Szumowski z resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Edycja pilotażowa programu TopMinds zakończyła się na początku lipca tego roku. Podczas 4-miesięcznego cyklu 40 mentorów pracowało ze studentami i doktorantami polskich uczelni. Mentorami Programu są absolwenci Programu Fulbrighta oraz absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators.

Według rankingu "Center for World University Rankings" niemal co czwarta uczelnia na liście 1000 najlepszych  mieści się w Stanach Zjednoczonych. Za najlepszą z nich niezmiennie uznaje się Uniwersytet Harvarda. Drugie miejsce w rankingu zajmuje, także amerykański, Uniwersytet Stanforda, zaś trzecią najlepszą uczelnią świata jest amerykańska politechnika MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Na liście 1000 najlepszych uczelni na świecie znajduje się 9 polskich uczelni. Tylko dwie jednak plasują się w TOP 500 – Uniwersytet Jagielloński na 429. miejscu oraz Uniwersytet Warszawski na pozycji 449.

Źródło: newseria.pl

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom