czwartek, 17 sierpnia 2017


Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Pula nagród w konkursie wynosi 29 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do autorów prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł lub płatny staż w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł;
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom