środa, 30 sierpnia 2017


Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki - logo
Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji konkursu o nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca obywatelstwo polskie, jak też nie posiadająca takiego obywatelstwa, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem utworu literackiego - reportażu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - m.st. Warszawa.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom