czwartek, 17 sierpnia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 16 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 program INNOSBZ. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zakres merytoryczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP (grupa I)
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL (grupa I)
  • Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW (grupa I)
  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW (grupa I)
  • Technologie systemów rozpoznawania (grupa I)
  • Technologie systemów autonomii działania (grupa I)
  • Technologie efektorów (grupa I)
  • Technologie układów napędowych i trakcyjnych (grupa I)
  • Technologie systemów pomocniczych i stabilizacji dynamicznej (grupa I)
  • Aplikacje przemysłowe (grupa II).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł.  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln zł.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom