poniedziałek, 7 sierpnia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 1,15 miliarda zł (750 mln zł nabór ogólny, 400 mln zł średnie miasta).

Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski w ramach poddziałania 3.2.1 będą przyjmowane w następujących etapach:
  • od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
  • od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.;
  • od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  • od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.
Jak informuje PARP dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora (nabór ogólny, miasta średnie).

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom