poniedziałek, 7 sierpnia 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/05/dwa-miedzynarodowe-centra-naukowe.html
Od 1 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czeka na zgłoszenia kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Nagroda wysokości po 100 000 euro przyznane będzie dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu.

Do nagrody mogą być nominowani uczeni,  którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom