piątek, 18 sierpnia 2017


Gołdapski Fundusz Lokalny - logo
Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z terenu powiatu gołdapskiego. Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 380 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy spełniają następujące warunki:
  • mieszkają na terenie powiatu gołdapskiego;
  • ich rodzina ma niskie dochody;
  • osiągają wysokie wyniki w nauce;
  • mają osiągnięcia pozanaukowe i/lub udokumentowaną działalność społeczną.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest nas stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom