poniedziałek, 28 sierpnia 2017


Herb powiatu kościańskiego
Do 10 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z powiatu kościańskiego. Konkurs adresowany jest do do studentów, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25. roku życia.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział osoby, które są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Jak informują organizatorzy:
Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom