poniedziałek, 7 sierpnia 2017


Flaga powiaty tarnowskiego
Do 10 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu tarnowskiego. O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, pobierają naukę na publicznych uczelniach wyższych w trybie dziennym oraz mają dobre wyniki w nauce. W ramach konkursu na stypendia przeznaczone zostanie 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się studenci po pierwszym roku nauczania osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki:
  • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
  • 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50;
  • 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.
Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz ich oceniania można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom