środa, 23 sierpnia 2017


Logo Sapere Auso
Do 31 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2017/2018 na stypendia dla studentów z województwa małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (październik 2017 r. - lipiec 2018 r.). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia mogą starać się osoby, które są w stanie:
  • wykazać się osiągnięciami, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium w danej dziedzinie, przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, publikacje, referaty i odczyty na konferencjach/seminariach naukowych, uzyskane patenty i wynalazki, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem uzyskanych nagród i wyróżnień itp.;
  • wykazać się uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium średnią ocen nie niższą niż 4,50.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom