piątek, 25 sierpnia 2017


Flaga Romów
Do 31 października 2017 r. (liczy się data wpływu) trwa nabór wniosków w ramach  konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2016/2017.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy pochodzenia romskiego spełniający następujące warunki:
  • są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce, bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2016/2017 uzyskując promocję na kolejny rok studiów,
  • są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom