poniedziałek, 14 sierpnia 2017


Logo programu Bonus-185
Do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w międzynarodowym  konkursie Synthesis, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 420 200 euro.

Wnioski do konkursu będą mogły być składane przez konsorcja. Zgodnie z informacjami NCBiR każde konsorcjum musi być złożone z co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach następujących tematów:
  • Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region.
  • A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies.
  • Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea.
  • Policy instruments and institutions for nutrient abatement.
  • High frequency automated in situ observations in the Baltic.
  • Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage.
  • Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being.
  • Improved maritime risk analysis and mitigation.
  • Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom