czwartek, 10 sierpnia 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki podało wyniki naboru w ramach pierwszej edycji konkursu Uwertura. Na finansowanie 7 projektów (współczynnik sukcesu 29,16%) przeznaczone zostało blisko 558 tys. zł. Listę laureatów można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Konkurs UWERTURA powstał w ramach naszej współpracy z European Research Council i jest adresowany do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC 
– mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.
Ma im umożliwić nawiązanie współpracy i czerpanie doświadczeń od tych, którzy już takie granty posiadają. Polska jest jednym z siedmiu krajów europejskich biorących udział w tego typu programie.
 Nabór wniosków w konkursie Uwertura prowadzony był od 15 grudnia 2016 r. do 22 marca 2017 r. Konkurs Uwertura jest jednym z narzędzi, którego zadaniem jest zwiększenie liczby wniosków składanych przez polskich naukowców do konkursów organizowanych przez European Research Council. Z tego powodu środki pozyskane w ramach Uwertury można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Na laureacie konkursu spoczywa obowiązek, by terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura.  

Wyniki konkursu Uwertura 1 - źródło: NCN 

Konkurs nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród polskich naukowców. NCN na finansowanie projektów w ramach Uwertura 1 przeznaczyło 5 mln zł. Rozdysponowane zostało zaś 558 tys. zł, czyli nieco ponad 11% zaplanowanej kwoty.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu Uwertura prowadzony będzie od 15 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r. 


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom