piątek, 8 września 2017Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania "Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna" (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:
  • Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Holandia, Irlandia, Litwa,  Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie http://nimoz.pl/pl/jhep/heritage-in-changing-environments-call

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom