wtorek, 26 września 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2017 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Oferta dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2017 r. 

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki
Terminy składania wniosków: 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września)

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Kandydaci: O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)
Kandydaci: absolwenci z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury
Termin składania wniosków: 30 listopada 2017 r.

Oferta dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 

Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

Oferta dla naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

Oferta dla byłych stypendystów

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD 
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r

Szczegóły wszystkich konkursów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom