poniedziałek, 18 września 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł.

OPUS 14 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 14 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Opus 14 na stronie NCN


PRELUDIUM 14 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 14 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 14 na stronie NCN


DAINA 1 - Konkurs na projekty badawcze  realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego (osoba przynajmniej z doktoratem) oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Projekty zgłaszane do konkursu Daina 1 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a ich budżet na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 150 000 zł. Budżet całego konkursu wynosi 8 mln zł.
DAINA to kolejny krok na drodze do umiędzynarodowienia polskiej nauki, jednego ze znaczących elementów misji Narodowego Centrum Nauki. 
– Komentuje prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.
Nowy konkurs będzie działał na podobnych zasadach, co cieszący się dużą popularnością polsko-niemiecki BEETHOVEN. Mamy nadzieję, że zastosowanie sprawdzonej formuły przyczyni się do zacieśnienia współpracy z kolejnym krajem regionu i wzmocnienia potencjału polskiego i litewskiego środowiska naukowego.

Ogłoszenie konkursu Daina 1 na stronie NCN

Grafika reklamująca konkursy Narodowego Centrum Nauki - Opus 14, Preludium 14 i Daina 1Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom