czwartek, 21 września 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 3 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach. Budżet konkursu wynosi 146 795 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę:
  • jednostkę naukową;
  • konsorcjum jednostek naukowych;
  • konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na działania polegające na rozwoju publicznej infrastruktury B+R jednostek naukowych o wysokim potencjale poprzez m.in. 
  • budowę;
  • przebudowę;
  • remont
obiektów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Przypominamy, że do 25 września 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim trwa także nabór wniosków w ramach programu Voucher Badawczy dla przedsiębiorstw z budżetem 16 mln zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom