środa, 20 września 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 29 września 2017 r. do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Budżet konkursu wynosi 45 306 000 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów beneficjentami w konkursie mogą być:
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom