środa, 6 września 2017


Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń kandydatów na staże w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Konkurs adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków związanych z pracą w ONZ.

Udział w stażu jest bezpłatny. ONZ nie pokrywa także kosztów dojazdu i zakwaterowania. Stażyści powinni być finansowani przez ich macierzystą jednostkę naukową. 

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów:
  • prawa międzynarodowego, 
  • nauk politycznych, 
  • historii, 
  • nauk społecznych.
Wnioskodawcy muszą posługiwać się przynajmniej dwoma spośród sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych, którymi są:
  • angielski, 
  • francuski, 
  • hiszpański, 
  • arabski, 
  • rosyjski,
  • chiński.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom