środa, 13 września 2017


Logo Art Station Foundation
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2018. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób aktywnie działających na rzecz współczesnej choreografii, które mogą udokumentować swoje zainteresowania w tym zakresie. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Podążając za mottem fundacji ("Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!"), oraz ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, Grażyna Kulczyk postanowiła przyznawać coroczne stypendium - w wysokości 25 000 złotych (netto). Powstało ono by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. 
Składane wnioski powinny zawierać następujące elementy:
  • CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
  • dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
  • opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
  • list motywacyjny.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom