poniedziałek, 4 września 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 mln zł (pojedynczy przedsiębiorca) lub 10 mln euro (konsorcjum przedsiębiorstw). Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić:
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • 200 000 euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Do 29 grudnia 2017 r. trwa także nabór wniosków w ramach tzw. szybkiej ścieżki dla MŚP. Budżet konkursu wynosi 1 miliard zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom