piątek, 22 września 2017


fot. Hush Naidoo / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Visiting Fellowship Programme for Clinicians, którego organizatorem jest United European Gastroenterology. W ramach programu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 1 250 euro każde dla 25 stażystów z zakresu gastroenterologii, którzy spędzą dwa tygodnie w renomowanym ośrodku szkoleniowym w roku 2018/2019.

Środki otrzymane w ramach stypendium przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • są klinicystami (medycznymi, chirurgicznymi lub obrazujący hepato-gastroenterolog);
  • mają ukończony co najmniej rok szkolenia klinicznego;
  • mają nie więcej niż 40 lat (osoby urodzone 1 stycznia 1978 roku lub później);     
  • mieszkają w Europie lub regionie śródziemnomorskim;
  • mówią biegle po angielsku.

Zdjęcie we wpisie: fot. Hush Naidoounsplash.com CC0 1.0
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom