czwartek, 19 października 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/10/chmielno-stypendia-dla-studentow.html
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno. O stypendium mogą starać się wybitnie uzdolnieni studenci. Wysokość stypendium wynosi 800 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą starać się studenci studiów I lub II stopni albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych. Wnioskodawcy w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium muszą uzyskać średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5.  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom