piątek, 20 października 2017


fot. Etienne Girardet / unsplash.com CC0 1.0
Do 14 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów Dom jutra. Model budownictwa dostępnego. Celem konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł.

Jak wyjaśniają organizatorzy:
Określenie "budownictwo dostępne" powinno być rozumiane w kontekście różnorodnych form pomocy organów publicznych, służących realizacji potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego. Korzystanie ze wsparcia programu powinno dotyczyć inwestycji zachowujących równowagę pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętą jakością: trwałością, użytecznością i walorami estetycznymi.
Określenie "budownictwo dostępne" oznacza takie budownictwo, które pozwala człowiekowi zrealizować potrzebę zamieszkiwania wraz z rodziną w godnych warunkach. Warunki powinny być adekwatne do poziomu rozwoju cywilizacji i do zaangażowania, jakie obywatel wkłada w proces zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa. Oprócz realizacji najbardziej podstawowych potrzeb: wyżywienia, przystosowania do warunków naturalnych (ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi), higieny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, dostępność odnosi się również do działań uniemożliwiających wykluczenie z szeroko rozumianego życia społecznego: wychowania i nauki, wypoczynku i rekreacji, możliwości pracy, korzystania z osiągnięć kultury i nauki.
Praca konkursowa powinna przedstawiać autorski pogląd dotyczący środowiska zamieszkiwania w przyszłości. Istotne jest wyszczególnienie zakresu potrzeb współczesnego człowieka oraz określenie przestrzeni niezbędnej do realizacji tych potrzeb. Ogólny pogląd powinien zostać rozwinięty i uszczegółowiony z uwypukleniem jednego tematu wiodącego: architektonicznego, urbanistycznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 6 000 złotych brutto w każdej kategorii;
  • 10 wyróżnień po 4 000 złotych brutto;
  • "Grand Prix" w wysokości 6 000 złotych brutto dla najlepszej pracy nagrodzonej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Etienne Girardet / unsplash.com CC0 1.0 Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom