poniedziałek, 30 października 2017


Logo Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
Do 30 listopada 2017 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1997 i 1 września 2004 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom