środa, 11 października 2017


Logo miasta Poznań
Do 15 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach XIV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

Zgodnie z treścią regulaminu do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
 • wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry),
 • streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie, 
 • pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te publikacje,
 • dwie opinie pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy.
  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
  Print Friendly and PDF

  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom