czwartek, 26 października 2017


Herb Wieliczki
Do 30 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone gminie Wieliczka. Do konkursu mogą być złożone prace magisterskie, które zostały obronione w 2017 r. 

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o małej ojczyźnie. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
Poprawne zgłoszenie musi składać się z:
  • pisemnego zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu przez jej autora;
  • oświadczenia autora pracy magisterskiej o akceptacji warunków konkursu;
  • oświadczenie autora o obronie pracy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom