poniedziałek, 9 października 2017


Logo KPMG
Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu grantowego KPMG Ideas Loading. Program skierowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, informatycznych, prawniczych i technicznych uczelni wyższych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w roku akademickim 2017/2018 mają aktualny status studenta studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

Celem programu jest wyłonienie zwycięskich projektów związanych z liniami biznesowymi KPMG w Polsce (audyt, podatki, prawo, doradztwo biznesowe). Do udziału w programie studenci mogą się zgłaszać indywidualnie lub w grupach maksymalnie pięcioosobowych.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące granty:
  • I miejsce - 10 000 zł;
  • II miejsce - 5 000 zł;
  • III miejsce - 3 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom