środa, 18 października 2017


Logo Komisji Europejskiej
Do 18 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe, w których będą szkoleni początkujący naukowcy z całego świata. Budżet konkursu wynosi 442 mln euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów z wnioskami mogą występować międzynarodowe konsorcja. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne)Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom