poniedziałek, 16 października 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Parametryzacja jednostek naukowych 2017 r. przeprowadzona została dla blisko 1000 jednostek. Jej wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Poprzednia parametryzacja przeprowadzona była w 2013 r. Jak informuje MNiSW w porównaniu z 2013 r. w 2017 r.:
  • wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A+ (z 36 do 47), 
  • wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A (z 308 do 332), 
  • zmniejszyła się liczba jednostek kategorii B (z 541 do 467), 
  • wzrosła liczba jednostek kategorii C (z 77 do 147).
Podczas oceny pod uwagę brane były cztery podstawowe kryteria:
  • osiągnięcia naukowe i twórcze, 
  • potencjał naukowy, 
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, 
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom