wtorek, 17 października 2017


Sieć otwartych innowacji - logo
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty na transfer technologii Sieć Otwartych Innowacji. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant. 

Grant można uzyskać na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


wideo: newseria.plPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom