wtorek, 3 października 2017


Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 3 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów obcokrajowców studiujących na terenie województwa małopolskiego. Konkurs przeznaczony jest jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich województwa małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą i podejmujących studia na małopolskich uczelniach. Wysokość stypendium wynosi 5 400 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów pomoc stypendialna może być udzielana: studentom wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiującym w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studentom jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom